BAYBURT ÜNİVERSİTESİ


SINAV TAKVİMİ

İlgili İş ve İşlem / Süreç Tarih / Tarih Aralığı
Sınav ön başvuru süreci
Bu süreçteki işlemler adayın bağlı bulunduğu Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir
  • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine tabi kadroların ilgili Üniversitenin web sayfasında ilan edilmesi
  • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı’na ön başvuruların İlgili Üniversite’ye yapılması
  • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı’na müracaat eden adayların başvurularının İlgili Üniversite tarafından incelenmesi
  • Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı’na başvurusu kabul edilen adayların İlgili Üniversite’nin web sayfasında ilan edilmesi
  • Adayların aday listesine ilişkin itirazlarının alınması
  • Aday listelerine olan itirazların karara bağlanması ve kesin listelerin İlgili Üniversite tarafından ilan edilmesi
13 Aralık 2021 ve 31 Ocak 2022 tarihleri arasında sınav ön başvuru süreci ile ilgili işlemler adayın bağlı bulunduğu Üniversite tarafından gerçekleştirilecek ve web sitesinde ilan edilecektir
Yazılı Sınav Kayıt İşlemleri
Bu süreçteki işlemler KTÜ UZEM tarafından gerçekleştirilecektir
Adayların http:// gys.ktu.edu.tr/ web adresinden KTÜ UZEM sınav sistemine kayıt olmaları ve sınav ücretini yatırdıkları dekontları siztem üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir.
(Not: Kayıt yaptıran adayların KTÜ UZEM tarafından onay işlemleri de aynı tarihler arasında gerçekleştirilecektir.)
1 Şubat 2022
8 Şubat 2022
Adayların sınav giriş belgelerinin http:// gys.ktu.edu.tr/ web adresi üzerinden erişime açılması 9 Şubat 2022
18 Şubat 2022
Yazılı sınavın gerçekleştirilmesi 19 Şubat 2022
Cumartesi
Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı 25 Şubat 2022
Yazılı sınav sonuçlarına itirazların alınması
(İtirazlar adayın bağlı bulunduğu üniversiteye yapılacak olup ilgili üniversite yapılan itirazları KTÜ UZEM’e iletecektir)
28 Şubat 2022
4 Mart 2022
Yazılı sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması 07 Mart 2022
18 Mart 2022
Kesinleşen sonuçların ilan edilmesi ve İlgili Üniversite’ye bildirilmesi 21 Mart 2022