BAYBURT ÜNİVERSİTESİ


GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI

SINAV TARİHİ ve YERİ

Yazılı sınav 19 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 10:00’da KTÜ UZEM koordinasyonunda, Bayburt Üniversitesi’nin bulunduğu İl’de ve Bayburt Üniversitesi’nin belirleyeceği bina ve salonlarda tek oturum halinde yüz yüze sınav şeklinde gerçekleştirilecektir.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak ve sınav puanı hesaplamasında Puan=[(Doğru Sayısı – (Yanlış Soru Sayısı/4))/ Soru Sayısı] x 100 formülü kullanılacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4’ü çıkarılmak suretiyle her adayın puanı hesaplanacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır.

Yapılan sınavlarda hatalı soru sorulduğunun tespit edilmesi halinde hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

Sınav sonuçları, elektronik ortamda ve ayrıca yazılı olarak kapalı zarf içerisinde belirlenen sınav takviminde Gebze Teknik Üniversitesi’ne teslim edilecektir. İlgili Üniversite’nin istemesi durumunda sınav başvuru sistemi üzerinden de erişime açılacaktır.

İTİRAZLAR

Adaylar sınav sonuçlarına (sınav sorularının içeriği, kapsamı, dağılımı ve değerlendirilmesine ilişkin) itirazlarını, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Gebze Teknik Üniversitesi’ne yapacaklardır. Gebze Teknik Üniversitesi bu itirazları KTÜ UZEM’e gönderecektir. KTÜ UZEM Sınav Koordinasyon Kurulu bu itirazları on (10) işgünü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak yapmış olduğu değerlendirmelerini Gebze Teknik Üniversitesi’ne bildirecektir. On (10) iş gününün başlangıcı KTÜ UZEM’e gelen evrak kayıt tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

KTÜ UZEM Sınav Koordinasyon Kurulu’nun yazılı sınav itirazlarıyla ilgili yapmış olduğu değerlendirmeler Gebze Teknik Üniversitesi sınav kurulu tarafından onaylandıktan sonra nihai karar olarak itirazda bulunan adaylara resmi yazı ile bildirilecektir.