SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ


SINAV İÇERİKLERİ

SINAV YAPILACAK KADRO BİLGİLERİ


UnvanSınav TürüSınav Kodu
Şube MüdürüGörevde Yükselme101
Hastane Müdür YardımcısıGörevde Yükselme101
ŞefGörevde Yükselme102
MemurGörevde Yükselme103
BiyologUnvan Değişikliği201


Görevde Yükselme


Konular (Görevde Yükselme Yazılı Sınavı İçin)Soru Adedi
TC Anayasası
Anayasanın Yükseköğretime ilişkin maddeleri (130,131 ve 132. Maddeler)1
Kanunlar
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu6
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu1
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu3
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu2
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu1
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu3
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu2
6245 sayılı Harcırah Kanunu2
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu2
4857 sayılı İş Kanunu1
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun1
Yönetmelikler
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik1
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik1
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlan Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği2
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği1
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik2
Yükseköğretim Kurullarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği1
Taşınır Mal Yönetmeliği2
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği2
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği1
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik1
Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi1
Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği1
Kanun Hükmünde Kararnameler
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuramlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname1
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi1
Toplam Soru sayısı50


Not: Adaylar 16/11/2021 tarihine kadar olan mevzuat konularından sorumlu olacak olup, bu tarihten sonra yapılan/yapılacak olan kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerden sorumlu olmayacaklardır.Ünvan Değişikliği


KONULAR (Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı İçin)
UnvanProgram TürüSınav İçeriğiSoru Sayısı (Adet)
BiyologLisans (Biyoloji Bölümü Lisans)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50