GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


SINAV İÇERİKLERİ

SINAV YAPILACAK KADRO BİLGİLERİ


UnvanSınav TürüSınav Kodu
Şube MüdürüGörevde Yükselme301
ŞefGörevde Yükselme302
Koruma ve Güvenlik ŞefiGörevde Yükselme303
MemurGörevde Yükselme304
BiyologUnvan Değişikliği305
KimyagerUnvan Değişikliği306
Mühendis (Elektrik Mühendisi)Unvan Değişikliği307
Mühendis (Endüstri Mühendisi)Unvan Değişikliği308
Mühendis (Orman Endüstrisi Mühendisi)Unvan Değişikliği309
Mühendis (Bilgisayar Mühendisi)Unvan Değişikliği310
Mühendis (Gıda Mühendisi)Unvan Değişikliği311
Tekniker (Tarım Teknolojisi Programı)Unvan Değişikliği312
Tekniker (Elektronik Teknolojisi Programı)Unvan Değişikliği313
Tekniker (Metalürji Programı)Unvan Değişikliği314
Tekniker (Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı)Unvan Değişikliği315
Teknisyen (Matbaa Teknolojisi Alanı, Baskı Öncesi Bölümü)Unvan Değişikliği316


Görevde Yükselme


(Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Şube Müdürü, Şef ve Memur Kadroları İçin)Soru Adedi
Kanunlar
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu8
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu7
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu3
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu2
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu2
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu3
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu2
6245 sayılı Harcırah Kanunu2
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu2
Yönetmelikler
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik1
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik1
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlan Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği2
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği1
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik2
Taşınır Mal Yönetmeliği2
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği2
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği1
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik1
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik2
Kanun Hükmünde Kararnameler
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuramlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname1
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi1
3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi1
10 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi1
Toplam Soru sayısı50


Not: Adaylar 03/12/2021 tarihine kadar olan mevzuat konularından sorumlu olacak olup, bu tarihten sonra yapılan/yapılacak olan kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerden sorumlu olmayacaklardır.(Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Koruma ve Güvenlik Şefi Kadrosu İçin)Soru Adedi
Kanunlar
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu7
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu7
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu3
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu2
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu2
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu3
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu2
6245 sayılı Harcırah Kanunu2
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu2
Yönetmelikler
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik3
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik1
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik1
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlan Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği2
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği1
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik2
Taşınır Mal Yönetmeliği2
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği1
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik1
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik2
Kanun Hükmünde Kararnameler
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuramlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname1
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi1
3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi1
10 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi1
Toplam Soru sayısı50


Not: Adaylar 03/12/2021 tarihine kadar olan mevzuat konularından sorumlu olacak olup, bu tarihten sonra yapılan/yapılacak olan kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerden sorumlu olmayacaklardır.Ünvan Değişikliği


KONULAR (Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı İçin)
UnvanProgram TürüSınav İçeriğiSoru Sayısı (Adet)
BiyologLİsans( Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü )Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
KimyagerLİsans( Kimya Bölümü )Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Mühendis (Elektrik Mühendisi)Lİsans(Elektrik Mühendisliği Bölümü)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Mühendis (Endüstri Mühendisi)Lİsans(Endüstri Mühendisliği Bölümü)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Mühendis (Orman Endüstrisi Mühendisi)Lİsans(Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Mühendis (Bilgisayar Mühendisi)Lİsans(Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Mühendis (Gıda Mühendisi)Lİsans(Gıda Mühendisliği Bölümü)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Tekniker (Tarım Teknolojisi Programı)Önlisans(Tarım Teknolojisi Programı)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Tekniker (Elektronik Teknolojisi Programı)Önlisans(Elektronik Teknolojisi Programı)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Tekniker (Metalürji Programı)Önlisans(Metalürji Programı)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Tekniker (Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı)Önlisans(Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50
Teknisyen (Matbaa Teknolojisi Alanı, Baskı Öncesi Bölümü)Lise (Matbaa Teknolojisi Alanı, Baskı Öncesi Bölümü Mesleki Ortaöğretim)Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konular50